Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 20.03 έως και 24.03.2023

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 09.01 έως και 13.01.2023 - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 19 έως και 23 Δεκεμβρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 12 έως και 16 Δεκεμβρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 21 έως και 25 Νοεμβρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 14 έως και 18 Νοεμβρίου - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 20.03 έως και 24.03.2023

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 20.03 έως και 24.03.2023 κατά τις ώρες 07:30 έωες 15:30 και συγκεκριμένα επί των οδών:

1. Ομήρου μεταξύ των οδών Παπάγου και Αλβανικού Μετώπου,

2. Λ. Κύπρου μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Καραϊσκάκη,

3. Περικλέους μεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Βενιζέλου,

4. Αρίωνος μεταξύ των οδών Γόμφων και Καραϊσκάκη,

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου «Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Μουζακίου».

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
Total
0
Shares