ΠΛΑΚΙΑΣ Φ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ MD ΜΟΥΖΑΚΙ

ΠΛΑΚΙΑΣ Φ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ MD ΜΟΥΖΑΚΙ


ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ/SPECKLE TRACKING ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΙΕΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΙΩΝ

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ (7ημερη) – HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ POINT OF CARE ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ – ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ

ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ


ΠΛΑΚΙΑΣ Φ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

24450 41065 – 698 5753620

[email protected]

ΠΛΑΚΙΑΣ Φ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ MD ΜΟΥΖΑΚΙ

ΠΛΑΚΙΑΣ Φ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ MD ΜΟΥΖΑΚΙ