Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μουζακίου

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μουζακίου

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μουζακίου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 42509

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 41331

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 41331


ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 41110

ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΤΗΛ: 24450 441404

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 42007

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 42509

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 41331


ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 41110

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 41110


ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΤΗΛ: 24450 441404

ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 42007

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 42509

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 41331

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 41110


ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΤΗΛ: 24450 441404

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΤΗΛ: 24450 441404


ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 42007

ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 42509

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 41331

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 41110

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΤΗΛ: 24450 441404


ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 42007

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 42007


ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 42509

ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 41331

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 41110

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΤΗΛ: 24450 441404

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 42007


ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 42509

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 42509


ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΗΛ: 24450 41331

ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΗΛ: 24450 41110