Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μουζακίου

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μουζακίου

cross farmecy gif

 


ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ

ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ

(από 08:00 το πρωί έως 22:00 το βράδυ)

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ

(από 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης)

1 ΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007
2 ΠΕ ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 2445042509 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 2445042509
3 ΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛ 2445041551 ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛ 2445041551
4 ΣΑ ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110
5 ΚΥ ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110
6 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404
7 ΤΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007
8 ΤΕ ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 2445042509 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 2445042509
9 ΠΕ ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛ 2445041551 ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛ 2445041551
10 ΠΑ ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110
11 ΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404
12 ΚΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404
13 ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007
14 ΤΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404
15 ΤΕ ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛ 2445041551 ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛ 2445041551
16 ΠΕ ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110
17 ΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404
18 ΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007
19 ΚΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007
20 ΔΕ ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110
21 ΤΡ ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛ 2445041551 ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛ 2445041551
22 ΤΕ ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 2445042509 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 2445042509
23 ΠΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404
24 ΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007
25 ΣΑ ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 2445042509 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 2445042509
26 ΚΥ ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 2445042509 ΚΡΥΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ 2445042509
27 ΔΕ ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛ 2445041551 ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛ 2445041551
28 ΤΡ ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445041110
29 ΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ 2445041404
30 ΠΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ 2445042007