Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Δήμος Μουζακίου: Αρχίζει η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου - Κατάθεση δικαιολογητικών για ένταξη - Δήμος Μουζακίου: Ενημέρωση για τη διακοπή υδροδότησης σε Τοπικές Κοινότητες της ΔΕ Παμίσου - Δήμος Μουζακίου - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου την 27η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιβολής δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων και μη υδάτων
   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της ΑΗΒ GROUP για τη χορήγηση παράτασης παραχώρησης δικαιώματος υδροληψίας-εμφιάλωσης και εμπορίας ύδατος κοινοτικής πηγής Γκούρα Τ.Κ. Βατσουνιάς Δήμου Μουζακίου.
   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
   Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ,Ταμπάκου Μαρία
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων -Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022
   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών από μισθώματα αγροτεμαχίων
   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του υπ’αριθμ. 16 καταστήματος της δημοτικής αγοράς Μουζακίου
   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης καταστροφής-μεταστροφής κινητών πραγμάτων
   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
Total
0
Shares