Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για τις ζημιές στις ΤΚ Αγίου Θεοδώρου – Πτελοπούλας – Σταυρού από τη βροχόπτωση της 17/10/21

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για τις ζημιές στις ΤΚ Αγίου Θεοδώρου – Πτελοπούλας – Σταυρού από τη βροχόπτωση της 17/10/21

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 22/06/2022, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 17/10/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥ. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 04/07/2022. Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων
Από: 22/06/2022 έως: 04/07/2022

Ο Πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

  • η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.
  • η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α..

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ
Total
0
Shares