Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας την Πέμπτη 5-10-2017, ώρα 7.00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης του οικοπέδου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας για τις ανάγκες του έργου «Επέκταση Ειδικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας»
(εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων
(εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017
(εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή χρημάτων από ΣΑΤΑ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων
(εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ένταξη βοσκήσιμων γαιών στα υπό εκπόνηση Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
(εισ.: αντιδήμαρχος Τρ. Τίκας)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας σε πρόγραμμα Erasmus + με θέμα “Youth Inclusive Entrepreneurship Lab (YIEL)”
(εισ.: εντεταλμένη δημ. σύμβουλος Σωτ. Μπακαλάκου)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας, λόγω παραίτησης
(εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Σωτ. Μπακαλάκου)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση του εκπροσώπου της μαθητικής κοινότητας, μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
(εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Ιω. Γεννάδιος)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Καρδίτσας
(εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων και δαπανών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
(εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης δημότη για τη συμπληρωματική ένταξη αγροτεμαχίου στην άδεια χρήσης ύδατος δημοτικής γεώτρησης Υ49 στην Τ.Κ Καλλιθήρου
(εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Δημ. Αραμπατζής)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απομάκρυνση και απόρριψη κατεστραμμένου από φυσική καταστροφή και μη ανακτήσιμου αρχειακού υλικού στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου
(εισ.: Ευ. Τσίβου)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οριστική παραλαβή και έγκριση διοικητικών ενεργειών του έργου “Φιλοτέχνηση, κατασκευή και τοποθέτηση έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη”
(εισ.: Λ. Παρθένη)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Κατασκευή βάθρου για την τοποθέτηση του έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη”
(εισ.: Νατ. Τζέλλου))

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ»
(εισ.: Β. Ελευθερίου)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
(εισ.: Β. Ελευθερίου)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ»
(εισ.: Β. Ελευθερίου)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης
(εισ.: Β. Ελευθερίου)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 – Β΄ΦΑΣΗ» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης
(εισ.: Β. Ελευθερίου)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της μελέτης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ» (αρ. μελ. 22/2013) που κατασκευάζεται στα πλαίσια του προγράμματος LEADER (Αγροτ. Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013)
(εισ.: Β. Ελευθερίου)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των πρακτικών της δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
(εισ.: Β. Ελευθερίου)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ κατασκευής του έργου ”Συμπλήρωση ΦΟΠ στο 3ο χιλ. Καρδίτσας – Ρούσσου” (τροποποίηση της υπ’αριθμ. 73/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)
(εισ.: Β. Ελευθερίου)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ κατασκευής του έργου “Επαύξηση ισχύος από 8 kVA σε 25 kVA της παροχής με αριθμό 41517268-01 στη διεύθυνση Καρδιτσομαγούλα”
(εισ.: Β. Ελευθερίου)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ κατασκευής του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αμπελικού”
(εισ.: Β. Ελευθερίου)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άρση απαλλοτρίωσης μετά από δικαστική απόφαση στο ΟΤ 712
(εισ.:Σπ. Κουτσάφτης)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης κωδικών του προϋπολογισμού
(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου διενέργειας διαγωνισμού καυσίμων – λιπαντικών Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2018
(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Κ-18 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς
(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσών σε οφειλέτες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 361/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από κλήσεις
(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από κλήσεις και επαναβεβαίωση ποσών σε νέους οφειλέτες
(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο ρυματομικό σχέδιο περιοχής Αγ. Παντελεήμονα
(εισ.: Γ. Ζαρακότας)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών
(εισ.: Περσ. Ράγκου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ
Total
0
Shares

Total
0
Share