Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

Στις 23/11/2015 συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο ΔΣ της τράπεζας, που προέκυψε από τις εκλογές της 15/11/2015. Με ομόφωνη απόφαση των μελών του συγκροτήθηκε σε σώμα και η νέα σύνθεσή του είναι η εξής:

  1. Μπούκης Γεώργιος, Πρόεδρος
  2. Δεληγιάννης Θωμάς, Α’ Αντιπρόεδρος
  3. Μυλωνάς Αριστοτέλης Β’ Αντιπρόεδρος
  4. Ψαχούλας Ορέστης, Γραμματέας
  5. Κανδύλας Απόστολος, Ταμίας
  6. Γαιτανίδης Κων/νος Αναπλ. Γραμματέας
  7. Παπακώστας Γεώργιος, Αναπλ. Ταμίας
  8. Τουρναβίτης Παναγιώτης Εκτελεστικό Μέλος, υπεύθυνο για την λειτουργία της Τράπεζας.
  9. Φύλλος Χαράλαμπος Εκτελεστικό Μέλος, υπεύθυνο για την λειτουργία της Τράπεζας.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η σύνθεση των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάθεση καθηκόντων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ
Total
0
Shares