Στο αρχείο  βάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις  αιτήσεις για  4 Αιολικούς Σταθμούς στον ορεινό όγκο  Ασπροποτάμου  Τρικάλων και Πύλης

aiolika parka anemogennitries

Στο αρχείο  βάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις  αιτήσεις για  4 Αιολικούς Σταθμούς στον ορεινό όγκο  Ασπροποτάμου  Τρικάλων και Πύλης

 Στο αρχείο, από 23-4-2021,  έθεσαν οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  προβαίνοντας στη διακοπή τη διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, τις αιτήσεις για την δημιουργία  4  Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον ορεινό όγκο της περιοχής Ασπροποτάμου και Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων.  Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Τρικάλων,  μετά τον  έλεγχο των  φακέλων  διαπίστωσε ότι  και οι τέσσερις αιτήσεις είχαν κατατεθεί από τον ίδιο μελετητή αλλά διαφορετικό φορέα υλοποίησης με χρονική διαφορά τριών εβδομάδων περίπου μεταξύ τους. Έτσι σύμφωνα με τις  «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις» για έργα που  κατατάσσονται  στην Κατηγορία Β των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Π. Ε. Τρικάλων   έκρινε τους  φακέλους «ως μη πλήρεις και  τους έθεσε στο αρχείο προβαίνοντας σε διακοπή της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης».

 Οι παρατηρήσεις αποστάληκαν αμέσως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που με τη σειρά του έκρινε ότι  επιχειρείται κατάτμηση ενός ενιαίου έργου  συνολικής ισχύος 12 MW  έτσι ώστε να εμφανιστεί ως τέσσερα επιμέρους μικρότερα των 3  MW, ζητώντας τη διακοπή αδειοδότησης του έργου.

Να σημειωθεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Τρικάλων έχει  ήδη διακόψει  από τις 23-4-2021, την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για άλλους  5 Σταθμούς Αιολικής Ενέργειας στην ίδια ορεινή περιοχή.
Total
0
Shares