Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Παλαμά από 02.06 έως και 24.06.2022

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας από 18.07 έως και 22.07.2022

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Παλαμά από 02.06 έως και 24.06.2022

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Παλαμά, για το χρονικό διάστημα από 02.06 έως και 24.06.2022 κατά τις ώρες 07.00-15.00 και συγκεκριμένα επί των οδών :

α) ΣΤΥΛΙΑΡΑ μεταξύ των οδών Μακεδονομάχων και Κύπρου,
β) ΚΥΠΡΟΥ μεταξύ των οδών Στυλιαρά και 28ης Οκτωβρίου,
γ) ΣΚΡΑ μεταξύ των οδών Παλαμά και Μπουμπουλίνας και
δ) ΜΑΡΜΑΝΤΖΑ μεταξύ των οδών Κονδύλη και Ανδρούτσου

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου «Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Παλαμά».

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τις πλησιέστερους
οδούς και από τις διασταυρώσεις που επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Παλαμά.Total
0
Shares
Previous Article
δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την εβδομάδα από 20/06/2022 έως 26/06/2022

Next Article

Δημήτρης Παπακώστας: Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση στα Θεσσαλικά Βραγκιανά - σύγχρονο κτίριο ΓυμνασίουTotal
0
Share