Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 29.08 έως και 02.09.2022

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 21.08 έως και 25.08.2023 - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 28 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 29.08 έως και 02.09.2022

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 29.08 έως και 02.09.2022 κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 και συγκεκριμένα επί των οδών:

1. ΟΛΥΜΠΟΥ, μεταξύ των οδών Κουμαριάς και Μπότσαρη,

2. ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ , μεταξύ των οδών Μακεδονίας και Ομήρου,

3. ΟΜΗΡΟΥ, μεταξύ των οδών Φιλίας και Ευρώπης,

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Μουζακίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
Total
0
Shares