Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Δήμος Μουζακίου: Αρχίζει η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου - Κατάθεση δικαιολογητικών για ένταξη - Δήμος Μουζακίου: Ενημέρωση για τη διακοπή υδροδότησης σε Τοπικές Κοινότητες της ΔΕ Παμίσου - Δήμος Μουζακίου - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 31η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία


2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκ νέου δημοπράτηση των αριθμ. 8,11 και 12 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Σεισμοπλήκτων Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία


3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την με την έγκριση κοπής δένδρου (πλατάνου) στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Μαυρομματίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φούντας Γεώργιος


4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την με την έγκριση κοπής δένδρου (πεύκης) στον προαύλιο χώρο του Παιδικού Σταθμού Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φούντας Γεώργιος


5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση επιτροπής εκτίμησης ακινήτου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για ορισμό Ορκωτού εκτιμητή
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Φάνης


6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία

Total
0
Shares