Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα από Άγιο Νικόλαο έως ΤΚ Πετρίλου

ergasies fysiko aerio karditsa

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα από Άγιο Νικόλαο έως ΤΚ Πετρίλου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, κάθε είδους οχήματος, στο οδικό τμήμα, από Άγιο Νικόλαος έως την Τ.Κ. Πετρίλου (συμβατικές θέσεις 120 & 118 του οδικού τμήματος 2.1.1) για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής, απομάκρυνσης ασυμπύκνωτων τεχνικών επιχώσεων & υλικών, κατασκευή οπλισμένου επιχώματος με συρματοκιβώτια, οδοστρωσίας, υδραυλικών έργων και ασφαλτικών για το χρονικό διάστημα από 23/06/2022 έως και 30/06/2022.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Total
0
Shares