Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των ΤΚ Σαραντάπορου – Νεράϊδας

Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Ελληνόκαστρου - Αμυγδαλής - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Αυγούστου - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των ΤΚ Σαραντάπορου – Νεράϊδας

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό 6 της Π.Ε. Καρδίτσας, στο τμήμα μεταξύ των ΤΚ Σαραντάπορου – Νεράϊδας, πλησίον του οικισμού Νεράϊδας

Απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους οχήματος, για το χρονικό διάστημα από τις 18/07/2022 έως και 05/08/2022, στην Επαρχιακή Οδό 6 της Π.Ε. Καρδίτσας, στο τμήμα μεταξύ των Τ.Κ. Σαράνταπορου – Νεράϊδας, πλησίον του οικισμού Νεράϊδας, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης κατολισθήσεων.

H κυκλοφορία των οχημάτων από Καρδίτσα προς Νεράϊδα και το αντίστροφο, θα διεξάγεται μέσω της Επαρχ. Οδού Καρδίτσας – Ρεντίνας και της Επαρχ. Οδού Ρεντίνας – Φουρνά Ευρυτανίας, (Καρδίτσα – Ρεντίνα – Φουρνά – Κλειστό – Νεράϊδα) και σύμφωνα με την σήμανση που θα τοποθετηθεί από την ανάδοχο του έργου εταιρεία και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καρδίτσας.

Total
0
Shares