Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Προχωρά το έργο της λιθόστρωσης του κεντρικού δρόμου Φαναρίου

Προχωρούν οι εργασίες του έργου της λιθόστρωσης του κεντρικού δρόμου του Φαναρίου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  LEADER και έχει προϋπολογισμό 285.000 ΕΥΡΩ.

Με το παρόν έργο θα γίνει λιθόστρωση του κεντρικού δρόμου του οικισμού Φαναρίου με ορθογωνισμένους λίθους,, επί υποστρώματος από τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, ελάχιστου πάχους 2 εκ., με αρμούς αρμολογούμενους μέσου πλάτους 2 εκ.

            Ειδικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπονται τελικά να γίνουν οι εξής εργασίες στην κεντρική οδό του οικισμού μήκους 470 μέτρων:

  • φρεζάρισμα της υφιστάμενης ασφαλτικής επίστρωσης ελάχιστου πάχους 8 εκ. και αποκάλυψη της οδοστρωσίας με σκυρόδεμα που υπάρχει που θα αποτελέσει την βάση της λιθεπίστρωσης
  • καθαίρεση των δύο πλακοστρωμένων τμημάτων της οδού
  • κατασκευή υπόβασης με τσιμεντοκονία στο ενδιάμεσο τμήμα της οδού, μήκους περίπου 83 μέτρων, το οποίο είναι σχεδόν οριζόντιο, για να δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις και να συγκεντρωθούν τα βρόχινα ύδατα στον άξονα της οδού για να παροχετευθούν από τα εγκάρσια ρείθρα απορροής όμβριων
  • λιθόστρωση με ορθογωνισμένους λίθους, επί υποστρώματος από τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, ελάχιστου πάχους 2 εκ., με αρμούς αρμολογούμενους μέσου πλάτους 2 εκ.
  • κατασκευή δύο ρείθρων απορροής όμβριων υδάτων και
  • αντικατάσταση 150 μέτρων παροχών ύδρευσης.

            Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός επισκέφθηκε το έργο και διαπίστωσε επί τόπου την πρόοδο των εργασιών: «Ο Δήμος Μουζακίου έχοντας πολύ μεγάλη ετοιμότητα και επιχειρησιακή επάρκεια αξιοποιεί το σύνολο των διαθέσιμων προγραμμάτων, προκειμένου να προωθήσει έργα και δράσεις. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η ΣΑΤΑ είναι μειωμένη κατά 80% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι μονόδρομος η αξιοποίηση όλων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως είναι και το LEADER. Ουσιαστικά στο τέλος της παρούσας προγραμματικής περιόδου είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι διότι ως δήμος Μουζακίου αξιοποιήσαμε το σύνολο των διαθέσιμων προγραμμάτων και μεγιστοποιήσαμε την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υλοποίηση έργων στην περιοχή μας. Το συγκεκριμένο έργο προγραμματίστηκε και μελετήθηκε από τον πρώην Δήμαρχο Ιθώμης κ. Παπαγεωργίου και είχε εξασφαλιστεί η ένταξή του στο πρόγραμμα LEADER, ενώ πρόσφατα η μελέτη επικαιροποιήθηκε και προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο έργο μέσα στον ιστό του Φαναρίου και μέριμνά μας σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα είναι να επιλυθούν όλα τα προβλήματα επί τόπου με στόχο να ελαχιστοποιήσουμε την ενόχληση των κατοίκων και κυρίως να μη δημιουργηθούν προβλήματα στα παρόδια κτίρια από τα νερά του χειμώνα»
Total
0
Shares