Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Χορηγός του Α.Σ. Καρδίτσας ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Χορηγός του Α.Σ. Καρδίτσας ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Χορηγός του Α.Σ. Καρδίτσας ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Η ΚΑΕ Α.Σ. Καρδίτσας ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ανακοινώνει με μεγάλη χαρά και τιμή την έναρξη χορηγικής συνεργασίας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Η συνεργασία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας με το Σύλλογό μας επισφραγίζει την αναγνώριση της σημασίας του αθλητισμού και του «ευ αγωνίζεσθαι» και αναδεικνύει την κοινή αφετηρία των δύο πλευρών, οι οποίες διαχρονικά στηρίζουν την περιοχή και επιβεβαιώνουν τη δυναμική της.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, διαγράφει πάνω από 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον οικονομικό τομέα της χώρας, δημιουργώντας μέσω του μοντέλου λειτουργίας της που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αμεσότητα και αξιοπιστία, τις απαραίτητες προϋποθέσεις περιφερειακής ανάπτυξης. Κύριο μέλημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας είναι η οικονομική στήριξη και ανάπτυξη των συνεταίρων της, προσαρμόζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ώστε να καλύπτονται με τον καλύτερο και πιο εξατομικευμένο τρόπο οι επιχειρηματικές και προσωπικές τους ανάγκες, με ταχύτητα, φιλικότητα και ευελιξία.

Η εντοπιότητα και η σταθερότητα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, της προσδίδουν ισχυρά ανταγωνιστικά στοιχεία και συνεπάγεται για τα μέλη της μοναδικά πλεονεκτήματα όπως:

  • Προϊόντα σχεδιασμένα με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες της Τοπικής Αγοράς, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των μελών της.
  • Ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων καθώς και απόλυτη διαφάνεια στην διοίκηση της Τράπεζας.
  • Σύγχρονη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών με ανταγωνιστικά επιτόκια και με τους πλέον συμφέροντες όρους της αγοράς.
  • Πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας που έχει ως αποτέλεσμα το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών-μελών.
  • Συμβολή στην ανάπτυξη του τόπου, καθώς τα χρήματα των συνεταίρων μένουν, επενδύονται και αξιοποιούνται στον τόπο μας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Χορηγός του Α.Σ. Καρδίτσας ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Η ποιοτική αναβάθμιση των λειτουργιών, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών αλλά και η διεύρυνση των προϊόντων αποτελούν τους κύριους στόχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας συνεχίζει να προσφέρει στο πελατολόγιο της:

  • Ευελιξία και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε είδους χρηματοοικονομικό ζήτημα.
  • Συμφέροντα επιτόκια στις καταθέσεις.
  • Χαμηλές επιβαρύνσεις στα δάνεια και τις λοιπές τραπεζικές εργασίες.
  • Μεγάλη απόδοση σε μέρισμα και υπεραξίες από την επένδυση σε συνεταιριστικές μερίδες.

Η Τράπεζα δίνει δυναμικά το «παρών» της στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας κι αποτελεί σταθερό αναπτυξιακό βραχίονα της περιοχής. Έχοντας αποκτήσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και του συνόλου των κατοίκων του περιοχής μας, η Τράπεζα εξελίσσεται συνεχώς με τις δυνάμεις της στραμμένες στην ανάπτυξη της και στις ανάγκες των μελών της.

Αυτή είναι η κυριότερη κοινή συνισταμένη της με τον Α.Σ. Καρδίτσας ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, ο οποίος την ευχαριστεί για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη, στην πορεία προς την αναβάθμιση και την αθλητική ανάπτυξη του τόπου.
Total
0
Shares