Φυσικό αέριο για το Νοσοκομείο της Καρδίτσας

 

Φυσικό αέριο για το Νοσοκομείο της Καρδίτσας – Αναβαθμίζονται τα συστήματα θέρμανσης

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με τον Διοικητή του Γ.Ν. Καρδίτσας

Στην αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης, για την χρήση φυσικού αερίου, προχωρούν Περιφέρεια Θεσσαλίας και Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ο Διοικητής του Γ.Ν. Καρδίτσας Βάϊος Βαρελάς σε σημερινή τους συνάντηση, υπέγραψαν τη σύμβαση  για την εκτέλεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 252.960 (µε ΦΠΑ). Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.

Οι κ.κ Αγοραστός και Βαρελάς τόνισαν την άριστη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Γ.Ν. Καρδίτσας, που ξεκίνησε µε την εγκατάσταση στο Νοσοκομείο του νέου Αξονικού Τομογράφου, συνεχίστηκε µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του Έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 317.500 € και θα συνεχιστεί και στο μέλλον µε άλλα έργα που προγραμματίζει να υλοποιήσει το Γ. Ν. Καρδίτσας.
Total
0
Shares