Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

 

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις 30 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος).

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (25-9-2018).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
 3. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος, Πρόεδρος

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Καρδίτσας με το Επιμελητήριο Καρδίτσας και την σύνταξη προς υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος, Πρόεδρος

 1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με τον Δήμο Καρδίτσας στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωσης πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη  επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος, Πρόεδρος

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος, Πρόεδρος

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην ομάδα έργου για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας».

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος, Πρόεδρος

 1. Απολογισμός «16ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας» και «1ου Εκπτωτικού Χωριού».

Εισηγητής: Στεργιούλης Γεώργιος, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση της έκτασης των Καπναποθηκών Καρδίτσας  – Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης.

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος, Πρόεδρος

 1. Ενημέρωση – Προτάσεις – Απάντηση στο έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Κατάργηση του Τελωνείου Καρδίτσας».

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος, Πρόεδρος

 1. Διάφορα

Ο Πρόεδρος
ΝΤΕΝΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Total
0
Shares