Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Φαρκαδόνας

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Θωρακίζουμε την περιοχή προστατεύουμε τον άνθρωπο»

Υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών προκληθεισών από πλημμύρες κατά την περίοδο 2015-2016 στην περιοχή του δήμου Φαρκαδόνας» προϋπολογισμού 99.000,00 € (με ΦΠΑ). Την μελέτη του έργου συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία διενήργησε τη διαδικασία δημοπράτησης και  θα επιβλέψει και την κατασκευή. Το έργο υλοποιείται με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 Όπως επεσήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Κατά την περίοδο 2015-2016 οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας με πολλά φερτά υλικά στις κοίτες των ποταμών και των χειμάρρων της περιοχής. Με το έργο που ξεκινάμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα επιτυγχάνουμε δυο στόχους: Αφενός την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών και καλλιεργειών της περιοχής και αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων που ταλαιπωρούν τις περιοχές αυτές. Συνεχίζουμε το έργο μας με σχέδιο, προγραμματισμό και συνεργασίες, που φέρνουν χρήσιμα έργα στην περιοχή και στηρίζουν θέσεις εργασίας».

Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες αποκατάστασης ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν στις περιοχές του Δήμου Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στις περιοχές των ποταμών:

  • Πηνειού και Αχλαδοχωρίτη και παραποτάμων Γριζανίτη, χειμάρρου Βούλας

Ειδικότερα στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες:

  • Διαμορφώσεις και εκβαθύνσεις για την διευθέτηση της κοίτης των ανωτέρω ποταμών και χειμάρρων σε θέσεις επιχώσεων.
  • Συμπληρώσεις καταστραφέντων αναχωμάτων
  • Επενδύσεις αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους και συρματοκιβώτια σε καταστραφέντα αναχώματα
  • Εργασίες για την αποκατάσταση κυκλοφορίας στα αναχώματα (επιχώματα, οδοστρωσία)
  • Καθαρισμοί τάφρων και διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση.
  • Κοιτοστρώσεις κάτωθεν γεφυρών με σκυρόδεμα ή συρματοκυλίνδρους.

Οι ακριβείς θέσεις επέμβασης θα ορισθούν επί τόπου του έργου από την υπηρεσία κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις εντολές της υπηρεσίας.
Total
0
Shares