Ενημερωτικό σεμινάριο σε θέματα ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ από το ΕΚΑΒ στο ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

sde ekav Karditsa protes voithies slide

Ενημερωτικό σεμινάριο σε θέματα ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ από το ΕΚΑΒ στο ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την Παρασκευή 20-1-2023 επισκέφτηκε το σχολείο μας, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας, η εκπαιδευτική ομάδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ 5) του Τομέα της Καρδίτσας, η οποία εκπροσωπείτο από τους Διασώστες – Εκπαιδευτές: κ. Βούζα Γιάννη και κ. Κρόκη Μιχάλη.

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων του σχολείου, εντάχθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα και το παρακολούθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί καθώς και όλοι οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου.

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση υπήρξε μία εθελοντική κίνηση εκ μέρους των εκπαιδευτών – διασωστών του ΕΚΑΒ και υλοποιήθηκε εκτός του ωραρίου απασχόλησής τους στην υπηρεσία τους.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού αυτού σεμιναρίου οι διασώστες εκπαίδευσαν τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή και ενημέρωσαν για τα σημεία διάθεσης απινιδωτών στην πόλη της Καρδίτσας.

Επίσης, έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα ενηλίκων και μικρών παιδιών, στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και στην Θέση Ασφαλείας.

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα με μεγάλο ενδιαφέρον, συμμετέχοντας τόσο με ερωτήσεις και σχόλια όσο και κάνοντας πρακτική με προπλάσματα διαδραστικής εκπαίδευσης, τα οποία διατέθηκαν από τους εκπαιδευτές.

Με το πέρας των επιδείξεων και παρουσιάσεων ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση πάνω σε θέματα που απασχόλησαν τους εκπαιδευόμενους, με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως καρδιακή προσβολή, λιποθυμικά επεισόδια κ.α.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας λειτουργεί από το 2004 και είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα των ΣΔΕ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ)» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου. Εποπτεύονται από το την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας και από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης και στόχοι είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.


Σουφλάκος Βασίλειος

Φυσικός – MSc Τηλεπικοινωνίες

Διευθυντής ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

sde ekav Karditsa protes voithies 1 sde ekav Karditsa protes voithies 2 sde ekav Karditsa protes voithies 3
Total
1
Shares