Δημήτρης Παπακώστας: Η Αυτοδιοικητική θητεία στο μέσον- τα Έργα με Ρυθμό … χελώνας !

Δημήτρης Παπακώστας - Άρχισε να ακούγεται η «μυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων»

Έρχεται το Άγιο Πάσχα σε λίγες μέρες!

26 Μαϊου συμπληρώνονται δύο χρόνια από τις Αυτοδιοικητικές εκλογές – •Δημοτικές •Κοινοτικές •Περιφερειακές.

Η θητεία ( κορωνο’ι’όπληκτη, όπως θα μείνει στην ιστορία ….) φθάνει στο μισό χρόνο της (2019-2021).

Ο Απολογισμός Έργων και Δράσεων ισχνός , φτωχός , ελάχιστος….

Η ενημέρωση του κόσμου και των Αιρετών προβληματική , στρεβλή.

Επίσημος Απολογισμός Πεπραγμένων και Προγραμματισμός δεν έχει γίνει ακόμη…

Τα όργανα υπολειτουργούν με τη δικαιολογία ή πρόσχημα της πανδημίας.

Στο ανώτερο συλλογικό όργανο το ΔΣ εισάγονται κυρίως “υπηρεσιακά – διαδικαστικά” θέματα  χαμηλής αξίας για τους Δημότες μας.
|. Απουσιάζει η συζήτηση ,ο σχεδιασμός για κοινωνική πολιτική ( Δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο ) ,για περιβαλλοντικές δράσεις ( ανακύκλωση- λαμπτήρες)  και για ουσιαστική Ενδοδημοτική Αποκέντρωση υπερ των ΚΣ και Κοινοταρχών.
Πρόσφατα σημειώθηκε ένα πρώτο βήμα – μετά από συνεχείς παρεμβάσεις μας – και δίνεται η πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων.
Την Παρασκευή 16 Απριλίου συνεδριάζει το ΔΣ Αργιθέας με λίγα ” υπηρεσιακά ” πάλι θέματα – πλην ενός για Ανάπλαση χώρων.
Πάλι με τηλεδιάσκεψη και με συνθήκες…. σπασμένου τηλεφώνου.
• Κανένας ,είτε από Δήμο , είτε από ΠΕΔ -ΚΕΔΕ ,  δεν θέτει  ζήτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιτραπεί η Λειτουργία των Αυτοδιοικητικών  Οργάνων σύμφωνα με τα μέτρα που λειτουργεί το Εθνικό Κοινοβούλιο ( δια ζώσης).
||. Με ευκαιρία το πρόσφατο ωφέλιμο και καλογραμμένο άρθρο της Ψυχολόγου του Κέντρου Κοινότητας  Βραγκιανών – Δήμου Αργιθέας ,όπου αναδεικνύονται η όλη ψυχοπιεστική κατάσταση που γεννά η πανδημία ,ο φόβος του θανάτου ,το άγχος ,η απομόνωση , αλλά και η πολύτιμη Υπηρεσία που προσφέρει η κοινωνική Δομή εδώ και τρία χρόνια ( Μάιο 2018-2021), να ξανατονίσουμε ότι είναι η στιγμή για την Δημοτική Αρχή ,τους Αιρετούς να σκύψουν στα θέματα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης υπέρ των αδύναμων συμπολιτών μας.
• Να συζητήσουν στο ΔΣ και να Ενημερώσουν τους χιλιάδες Αργιθεάτες!
1. Ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικου Παντοπωλείου ,όπως έχουν όλοι οι Δήμοι στη Χώρα και με βάση τις  ρητές δεσμεύσεις της νυν Δημοτικής Συμπολίτευσης.
Σελίδα 9 εκλογικού Προγράμματος ” Ν. Εποχής”:
√ Ενίσχυση κοινωνικού παντοπωλείου.
√ Σύσταση Δημοτικού Φαρμακείου
√ Καθημερινή πολύπλευρη στήριξη απόρων ….
√ Πρόγραμμα τηλεφροντίδας.
2. Περιβαλλοντική προστασία – καθαρά χωριά:
Σελίδα 6-7 :
√ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ Ρυθμού Ανακύκλωσης – έναρξη πιλοτικού Προγράμματος κομποστοποίησης .
√ Εντατικος καθαρισμός ρεμάτων και κρηνών ( βρύσες).
Σε συνέντευξη-Οκτωβριο 2020- ο νυν Δήμαρχος είχε εξαγγείλει :
√Νέοι λαμπτήρες τύπου Led
√ Προμήθεια  μπλέ κάδων ανακύκλωσης ….
|||. Είναι η ώρα να γίνει η αρχή από κεντρικά σημεία του Δήμου ,ακόμη και σε συνεργασία με ιδιωτικες εργοληπτικές επιχειρήσεις ( προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο).
• Είναι ώρα και η Αντιπολίτευση να αρθρώσει αντίλογο ουσίας ,να καταθέσει αντιπροτάσεις ,να ανασυγκροτηθεί ,να δράσει συλλογικά δημοκρατικά!
|V. Στα Βραγκιανά Αχελώου Αργιθέας και στο Πετρίλο Ανατολικής αναμένουμε τη συνεδρίαση ΔΣ για ζωτικά τοπικά προβλήματα.
Δεν έχει γίνει ούτε μια συνεδρίαση στους 23 μήνες…..
– Για ενημέρωση πορείας έτοιμων έργων και φακέλων!
– Ύδρευση Αργυρίου – τεχνικά έργα στο Καταφύλλι- Μάραθο
– Ασφαλτόστρωση δρόμου Επισκοπής και προς Ρα’ι’νιστα κλπ.
– Πλατεία παιδική χαρά Αγίου Δημητρίου
– ΦΟΠ Σταυροπήκι – Άγιο Ιωάννη.
– Ιρλανδικές διαβάσεις – Οχετό Αντάρα- τοιχεία στα Νεχώρια.
– Σήμανση δρόμου Κοράκου έως Βραγκιανά – Αργύρι Αχελώου-Αργιθέας.
• Έργα -Δράσεις- Ενημέρωση και Θεσμική Λειτουργία: Το Αίτημα των καιρών!!!

Δημήτρης Παπακώστας

Συντονιστής Πατριωτικής Εναλλακτικής/14 Απριλίου 2021
Total
0
Shares