ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ: Κάλεσμα συμμετοχής και άλλων συνεργατών για εγγραφή στο μητρώο

diktyo dimon pindou

 Το ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ αποτελεί ένα σημαντικό «εργαλείο» ανάπτυξης και εξωστρέφειας  για τα μέλη του, και για τους Δήμους γενικότερα, και διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων, που τεκμηριώνεται με ISO 9001.

 Επίσης το ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ υποστηρίζει τα μέλη του, συμμετέχοντας στην εκπόνηση μελετών και αναπτυξιακών έργων σε όλους τους τομείς, συντονίζοντας μία μεγάλη ομάδα στελεχών και συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων, με τη βοήθεια και εξειδικευμένων επιστημόνων από τον ακαδημαϊκό χώρο.

 Για το λόγο αυτό και για τη διεύρυνση των συνεργασιών και με άλλους συνεργάτες, καλεί τους ενδιαφερομένους διαφόρων ειδικοτήτων να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο εν λόγω μητρώο.

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του δικτύου, www.pindosnet.gr (προσκλήσεις ανακοινώσεις/πρόσκληση για μητρώο στελεχών). Μπορείτε να τα συμπληρώσετε και να τα αποστείλετε ταχυδρομικά (ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ, Δημαρχείο Πύλης, 42032 Πύλη) ή με e-mail (info@pindosnet.gr) ή αυτοπροσώπως στο δημαρχείο του δήμου Πύλης στη Λυγαριά.Total
0
Shares