Αναπηρική σύνταξη: Τι ισχύει – Οι προϋποθέσεις και τα ποσά

Αναπηρική σύνταξη: Τι ισχύει - Οι προϋποθέσεις και τα ποσά

Αναπηρική σύνταξη: Τι ισχύει – Οι προϋποθέσεις και τα ποσά 

Για τα πόσα που θα λάβουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης για απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας δίνει με την μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων ο e-ΕΦΚΑ.

Το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας

(Ερωτ) Έχω υποβάλει αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας. Ποιο ποσό δικαιούμαι;

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με το ποσοστό αναπηρίας.

(Ερωτ) Έχω υποβάλει αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα. Ποιο ποσό δικαιούμαι;

Το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 768,00 €.

(Ερωτ)Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67%. Θα μειωθεί η σύνταξη;

Το ποσοστό αναπηρίας επηρεάζει το ποσό μόνο της εθνικής σύνταξης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας χορηγείται πλήρες όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 80%. Για μικρότερα ποσοστά, μειώνεται ως εξής: 1) για ποσοστό αναπηρίας από 50% μέχρι 66,99% κατά 50% 2) για ποσοστό αναπηρίας από 67% μέχρι 79,99% κατά 25%

Η μείωση διαρκεί για το αντίστοιχο προς τη διάρκεια της αναπηρίας χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του ποσοστού αναπηρίας, αναπροσαρμόζεται αναλόγως και το ποσό της εθνικής σύνταξης.

(Ερωτ) Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και δεν έχω 15 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα ούτε 15 χρόνια ασφάλισης. Δικαιούμαι εθνική σύνταξη;

Για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας δεν ελέγχεται η διάρκεια της μόνιμης και νόμιμης διαμονής των ασφαλισμένων στην Ελλάδα. Όταν υπάρχει χρόνος ασφάλισης για λιγότερο από 15 χρόνια, το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι ίσο με 346,60 €.

(Ερωτ) Δικαιούμαι κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω αναπηρίας;

Κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω αναπηρίας καταβάλλεται μόνο για τις συντάξεις που χορηγούνται λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου από 13.5.2016 και μετά. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό της σύνταξης, εθνικής και ανταποδοτικής, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 768,00 €.
Total
1
Shares