Επιμελητήριο Καρδίτσας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την αξιοποίηση των καπναποθηκών

Επιμελητήριο Καρδίτσας

Επιμελητήριο Καρδίτσας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την αξιοποίηση των καπναποθηκών 

Βάση της αριθμ. πρωτ. 1090/92403/23-4-2019 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, παραχωρούνται δωρεάν στο Επιμελητήριο Καρδίτσας η χρήση δύο (2) ακινήτων (Ε και Ε4) συνολικής έκτασης 43,781,95 τ.μ., του πρώην Εθνικού Οργανισμού Καπνού, μετά των υφιστάμενων αποθηκών και κτιρίων με σκοπό τη δημιουργία Μουσείου Καπνού και την ανέγερση σύγχρονου Εκθεσιακού Κέντρου.

Στο παραπάνω ακίνητο υφίστανται  πέντε (5) αποθήκες εμβαδού 1701,90  τ.μ. επίσης μια (1) ακόμη αποθήκη εμβαδού 94,25 τ.μ. επίσης στο οικόπεδο αυτό υπάρχει και  το δάπεδο από μία ακόμη  αποθήκη  εμβαδού 1701,90 τ.μ.

Τα παραπάνω οικόπεδο έχει παραχωρηθεί στο Επιμελητήριο Καρδίτσας που προτίθεται να το αξιοποιήσει .

Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα παραπάνω ακίνητα, σε εφαρμογή της παραπάνω Απόφασης, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

Οι προσφορές  που θα κατατεθούν πρέπει να συμπεριλαμβάνουν:

  1. Τη νομιμοποίηση των Καπναποθηκών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  2. Μελέτες αξιοποίησης των υφιστάμενων Καπναποθηκών και συγκεκριμένα:

Για την αποθήκη Νο1 μελέτη για Εκθεσιακό Χώρο

Για την αποθήκη Νο2 μελέτη για Μουσείο Καπνού

Για την αποθήκη Νο3 μελέτη για Εκθεσιακό Χώρο

Για την αποθήκη Νο5 μελέτη για Συνεδριακό Κέντρο

Για την αποθήκη Νο6 μελέτη για θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας

  1. Πλήρη μελέτη του περιβάλλοντος χώρου και συγκεκριμένα:

-Μελέτη φύτευσης

-Μελέτη φωτισμού

Πλήρεις θα θεωρηθούν οι προτάσεις που θα συμπεριλαμβάνουν:

  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
  • Στατικές Μελέτες
  • Μηχανολογικές  Μελέτες
  • Μελέτες  ΚΕΝΑΚ όπως και
  • Φώτο – ρεαλιστική Μελέτη της πρότασης.
  1. Οικονομική Προσφορά

Θεωρείται αυτονόητο ότι στις προτάσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απαραίτητες προ μετρήσεις καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.

Στις προτάσεις που θα κατατεθούν, θα συνεκτιμηθούν τυχόν περαιτέρω ιδέες για την καλύτερη αξιοποίηση των Καπναποθηκών και την εύρεση χρηματοδότησης, καθώς και ο τρόπος παρουσίασης αυτών.

Η αρμόδια Επιτροπή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας θα επιλέξει ανάδοχο με κριτήρια την οικονομικότερη προσφορά, την πληρότητα του φακέλου και το περιεχόμενο των προτάσεων.

Τις προσφορές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις καταθέτουν ή να τις αποστείλουν στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρ. Πολυτεχνείου 3-3ος όροφος, τηλ. 2441022301 & 22334) από 17/2/2021 έως 26/2/2021 και ώρες 8.00 π.μ. έως  14.30.
Total
1
Shares