Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

ΑΝ.ΚΑ.: Αρχίζει η στεγαστική αποκατάσταση των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

stegasi header01

ΑΝ.ΚΑ.: Αρχίζει η στεγαστική αποκατάσταση των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

Αρχές Σεπτεμβρίου θα υπογραφούν τα πρώτα συμφωνητικά μίσθωσης κατοικιών για τους ωφελούμενους του εγκεκριμένου Σχεδίου (κωδ. ΣΕ – 8) με τίτλο “Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Π.Ε. Καρδίτσας – ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΕΚ” στο πλαίσιο του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους”. Η μίσθωση των κατοικιών θα γίνει για δυο χρόνια με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Μετά την μετάβαση των ωφελούμενων – αστέγων σε αυτόνομες και αξιοπρεπείς μορφές διαβίωσης θα γίνει εξατομικευμένη προσέγγιση μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία, προκειμένου να διερευνηθούν οι τρόποι υποστήριξης κάθε νοικοκυριού (ψυχολογική ενδυνάμωση, ενίσχυση δεξιοτήτων / κλίσεων και εργασιακή επανένταξη) ώστε να μπορέσουν μελλοντικά ν΄ αυτονομηθούν και ν΄ ανταποκριθούν επάξια σε προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με συνεργασία των Δήμων Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας. Οι Δήμοι της Π.Ε Καρδίτσας είναι οι δικαιούχοι φορείς του Προγράμματος, ενώ την διαχείρισή του ανέλαβε η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

Η άριστη συνεργασία μεταξύ των Δήμων για την υλοποίηση του Προγράμματος αναμένεται να λειτουργήσει ιδιαίτερα ενισχυτικά προς την κατεύθυνση της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής που έχουν αναπτύξει οι Δήμοι της Π.Ε Καρδίτσας, προκειμένου ν΄ αντιμετωπίσουν τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των πολιτών που εντάσσονται στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, ως απόρροια της γενικότερης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί και έχει επιδράσει στην ψυχολογική επιβάρυνση και στην ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας πολλών ατόμων.

Εκτός όμως, από την πρωτοβουλία των Δήμων για την ανάπτυξη “κοινού μετώπου” αντιμετώπισης του φαινομένου της ύπαρξης αστέγων και διαβιούντων σε ιδιαίτερα ακατάλληλες συνθήκες, θεωρείται εξίσου σημαντική και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου τοπικού πληθυσμού, κυρίως των εργοδοτών, ώστε να επιτευχθεί πιο εύκολα η αποδοχή και η ομαλή κοινωνικοποίηση των ευάλωτων αυτών συμπολιτών μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Total
0
Shares