Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Α/θμια Εκπ/ση Καρδίτσας: Εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στην Καρδίτσα οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων

 Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων (απολυτήριο) Δημοτικού Σχολείου θα διεξαχθούν στις 10-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας (Βασιαρδάνη 97, Καρδίτσα, τηλέφωνο: 2441023978).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με το πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναγράφεται ο τόπος διαμονής, να υποβληθούν έως την Παρασκευή, 04-06-2021 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση t5pkar@sch.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 24413 – 54520 και 24410 79983.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Total
0
Shares