Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

ΕΡΩΤΗΣΗ του Σπύρου Λάππα σχετικά με την αποζημίωση των εργαζομένων/μελών των επιτροπών του Δ. Καρδίτσας, για την καταγραφή ζημιών από το ΙΑΝΟ.

Δήμος Καρδίτσας: Ξεπεράστηκαν τα περισσότερα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία - Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Καρδίτσας - Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας για το σ/ν περί της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων - Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας για τις κινητοποιήσεις των αγροτών - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών κατέθεσε ο Σπύρος Λάππας με θέμα την «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση αποζημίωσης των εργαζομένων/μελών των επιτροπών του Δήμου Καρδίτσας, για την καταγραφή ζημιών από το ΙΑΝΟ»

Στην ερώτηση του ο βουλευτής Καρδίτσας ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αναφέρει ότι, μετά την καταστροφική πλημμύρα του «Ιανού», τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Δήμος Καρδίτσας συγκρότησε είκοσι πέντε (25) τριμελείς επιτροπές από υπαλλήλους του για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στους πλημμυροπαθείς του Δήμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4737/2020 (ΦΕΚ Α 204 – 22.10.2020) με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015(Α΄ 176), το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών που συστήνονται και συγκροτούνται από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στο πλαίσιο δράσεων για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός».

Ένα χρόνο αργότερα, με το υπ’αρ. 65745/9-9-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες για την Κ.Υ.Α. 49218 (ΦΕΚ B’ 3199/21.07.2021) σχετικά με τον «Καθορισμό αποζημίωσης των μελών των επιτροπών που συστήνονται και συγκροτούνται από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για την καταγραφή ζημιών από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανό», στο πλαίσιο του οποίου η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αποκρίθηκε από τις 28/9/2021 σε όλα τα σχετικά στοιχεία που απαιτήθηκαν.

Υπογραμμίζει ότι:

Επειδή οι διαδικασία αποζημιώσεων των εργαζομένων αποδεικνύεται χρονοβόρα, δεδομένου ότι θα πρέπει να συντελεστεί μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό,

Επειδή οι εργαζόμενοι των επιτροπών απασχολήθηκαν μεγάλο χρονικό διάστημα για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών,

Επειδή έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες προετοιμασίες από την πλευρά του Δήμου Καρδίτσας,

Επειδή υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος, τα ερωτήματα που θέτει ο βουλευτής προς τον υπουργό είναι:

  1. Έχει προβλεφθεί η αναγκαία μεταφορά πόρων προς το Δήμο Καρδίτσας για την κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους που προκύπτει;
  1. Πότε προβλέπεται να καταβληθεί η αποζημίωση στους εργαζόμενους – μέλη των επιτροπών του Δήμου Καρδίτσας, λαμβανομένου υπόψη ότι παρήλθε ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα από την επέλαση του ΙΑΝΟΥ(Φθνινόπωρο του 2020);Total
0
Shares