Υποβολή υποψηφιοτήτων για την παρακολούθηση του Προγράμματος DYNTAR


Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Clermont-Ferrand ΙΙ της Γαλλίας έχουν διαμορφώσει από κοινού δύο μεταπτυχιακά με τίτλο «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» (DYNTAR) που λειτουργούν αντίστοιχα στις έδρες των δύο Πανεπιστημίων.

Το ελληνικό DYNTAR προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το μεταπτυχιακό εστιάζοντας κυρίως στην εδαφική προσέγγιση (approche territoriale) προσφέρει εξειδίκευση στο σχεδιασμό της ανάπτυξης περιοχών της υπαίθρου με την εφαρμογή  ολοκληρωμένης μεθοδολογίας η οποία ενσωματώνει εργαλεία υψηλής τεχνολογίας (GIS, τηλεπισκόπηση, τρισδιάστατες διαδραστικές απεικονίσεις, γεωραντάρ, UAV, κ.ά.).

Δίδακτρα δεν καταβάλλονται.

Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ετήσιο και οργανώνεται ως ακολούθως: ο κορμός των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου, ακολουθεί η εφαρμογή του συλλογικού σχεδίου (Projet Collectif) στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών και εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και ολοκληρώνεται με την πρακτική άσκηση σε φορέα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι απόφοιτοι/πτυχιούχοι σχολών: γεωγραφίας, χωροταξίας, οικονομικών επιστημών, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, περιβάλλοντος, γεωπονίας, δασολογίας, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, αρχαιολογίας, ιστορίας, νομικής και συναφών ειδικοτήτων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το DYNTAR παρουσιάζουν οι υποψηφιότητες στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιας Διοίκησης, Αναπτυξιακών Εταιριών, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Το μεταπτυχιακό έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει υποτροφίες κινητικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης.

Απαραίτητη είναι η γνώση ξένης γλώσσας: γαλλικής (κατά προτίμηση) ή αγγλικής.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται δεκτή, μόνο ηλεκτρονικά, στο email dyntar@prd.uth.gr (Γραμματεία του Μεταπτυχιακού), από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 (β’ περίοδος υποβολής).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Προγράμματος

τηλ.: +302421074463, e-mail:dyntar@prd.uth.grhttp://www.dyntar.prd.uth.gr

Δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού).
  2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου
  3. Ευκρινές Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
  6. Επιστολή ενδιαφέροντος
  7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικά /γαλλικά).
  8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ


Total
0
Shares
Previous Article

Πολιτικές πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της μερικής εκτροπής του Αχελώου

Next Article

Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Β.Μ.) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Total
0
Share