Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Υπογράφεται η σύμβαση για το νέο γερανό στο λιμάνι του Βόλου

Υπογράφεται η σύμβαση για το νέο γερανό στο λιμάνι του Βόλου

Υπογράφεται η σύμβαση για το νέο γερανό στο λιμάνι του Βόλου με χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020

Νέο ολοκληρωμένο αυτοκινούμενο γερανό αποκτά το επόμενο διάστημα ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου με  χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοκινούμενου γερανού», συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ). 

«Σε συνεργασία με την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου και τον Διευθύνοντα σύμβουλο Σωκράτη Αναγνώστου,  χρηματοδοτούμε ένα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση των υποδομών και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Βόλο» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με την εγκατάσταση  του γερανού αλλά και το νέο μηχάνημα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων που χρηματοδοτούμε από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με 500.000 ευρώ και η προμήθεια του οποίου ολοκληρώνεται, επεκτείνεται η δυναμικότητά του λιμανιού όσον αφορά την φορτοεκφόρτωση γενικού και χύδην φορτίου, τις ανελκύσεις – καθελκύσεις των ιπτάμενων δελφινιών, καθώς και την φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων. Στηρίζουμε το  λιμάνι του Βόλου που αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την ανάπτυξη της Μαγνησίας και όλης της Θεσσαλίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Ο γερανός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενικό φορτίο με χρήση γάντζου, ενώ με την προμήθεια και προσαρμογή της κατάλληλης αρπάγης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ – container), αλλά και για χύδην φορτία (πάλι με την προσαρμογή κατάλληλης αρπάγης). Επίσης, θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τις ανελκύσεις – καθελκύσεις των ιπτάμενων δελφινιών (flying dolphin), τα οποία συνδέουν ακτοπλοϊκά το Βόλο με τις Σποράδες. Ο αυτοκινούμενος γερανός πρόκειται να αντικαταστήσει τον  υφιστάμενο αυτοκινούμενο γερανό και θα έχει: α) μεγαλύτερη ακτίνα λειτουργίας, με συνέπεια να μπορεί να εξυπηρετήσει πλοία μεγαλύτερου πλάτους, β) μεγαλύτερη δυναμικότητα για την ίδια ακτίνα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η διακίνηση μεγαλύτερων ειδικών φορτίων γ) μεγαλύτερες ταχύτητες λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος εξυπηρέτησης και να αυξάνεται η δυναμικότητα φορτοεκφόρτωσης ανά ώρα.  Στο πλαίσιο της ίδιας Πράξης έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια ενός μηχανήματος  διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων προς αντικατάσταση του υφιστάμενου.

Τα προς αντικατάσταση μηχανήματα, λόγω παλαιότητας (έτος κατασκευής τους το 1982), τίθενται κατά διαστήματα εκτός λειτουργίας εξαιτίας βλαβών, με συνέπεια την αδυναμία εξυπηρέτησης των χρηστών. Το χρονικό διάστημα παροπλισμού τους μπορεί να φτάσει τις 20 ημέρες, καθώς τα ανταλλακτικά είτε έχουν σταματήσει να παράγονται είτε είναι δυσεύρετα. Με τα νέο μηχανήματα, δεν θα υπάρχει τέτοιο ζήτημα, συνεπώς η αύξηση της δυναμικότητας της λιμενικής εγκατάστασης προέρχεται έμμεσα και από την διασφάλιση της συνεχούς λειτουργία των νέων μηχανημάτων. Επίσης και τα δύο ως ανωτέρω μηχανήματα διαθέτουν σύγχρονες διατάξεις και εξοπλισμό αυξημένης ασφάλειας, ενώ έχουν και σημαντικά καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με τον υφιστάμενο εξοπλισμό που αντικαθιστούν, τόσο όσον αφορά τους επικίνδυνους ρύπους όσον αφορά και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Total
0
Shares