Υπάρχει συνάφεια Μ.Τ.Σ. Χωροταξία της Υπαίθρου με Πρωτόκολλα μετρήσεων Ταμείου;

 

Η Περιβαλλοντική και Οικολογική Παρέμβαση Μουζακίου – Παμίσου – Ιθώμης Ν. Καρδίτσας,

Παρεμβαίνει για τις νέες ευθύνες στον τομέα της διαχείρισης των χώρων της Υπαίθρου και Ρωτάει, «Ποιά είναι η συνάφεια Μεταπτυχιακού Διπλώματος (DYNTAR) με το αντικείμενο απασχόλησης και τις πραγματικές αρμοδιότητες Υπηρεσίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Μουζακίου;»

Αγαπητοί Πολίτες

Με αφορμή την πρόσφατη θλιβερή ιστορία του τίτλου σπουδών της «άτυχης καθαρίστριας» που συγκλονίζει το Πανελλήνιο και προς την οποία το σωματείο μας εκφράζει την απόλυτη συμπαράσταση και αλληλεγγύη, αισθανόμαστε την υποχρέωση να δημοσιοποιήσουμε μία “παράξενη υπόθεση συνάφειας” Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε συνδυασμό με αντικείμενο απασχόλησης, αρμοδιότητα υπηρεσίας, Κατάταξη σε Μ.K, Δ/νση, Απόσπαση, Μετάταξη και προώθηση κατά δύο Μισθολογικά Κλιμάκια στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μουζακίου.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Μουζακίου με την 154/19-10-2018 Απόφαση (Φ/Α 1) αποφάσισε ότι, «Αναγνωρίζουμε τη συνάφεια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος του υπαλλήλου του Δήμου μας… ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού με το αντικείμενο απασχόλησής του στην υπηρεσία. Προωθούμε τον … υπάλληλο του Δήμου μας κατά δύο (2) Μισθολογικά Κλιμάκια από 10-7-2018»

*Σύμφωνα με την αριθ. 36/30-9-2016 (Φ/Α2) Απόφαση Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Μουζακίου ο προαναφερόμενος υπάλληλος κλάδου ΤΕ 17 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού, αφού εγκρίθηκε η απόσπασή του, τοποθετήθηκε στη θέση του Διευθυντή!

*Σύμφωνα με την 36/20-7-2016 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (Αρμοδιότητες του Διευθυντή (Φ/Α3) και σε συνδυασμό με τον τίτλο του  μεταπτυχιακού κατά την ταπεινή μας άποψη και ύστερα από καταγγελίες, “δεν προκύπτει συνάφεια” με το πραγματικό αντικείμενο απασχόλησης.

Συγχωρέστε μας αλλά είναι γεγονός μη συμβατό με τη λογική μας να κατανοήσουμε έννοια συνάφειας Μ.Τ.Σ , «χωρικές δυναμικές και χωροταξία της υπαίθρου,» με τις πραγματικές αρμοδιότητες διευθυντή Κοινωφελούς Επιχείρησης (όσο κι αν τις  ψάξαμε) και ειδικότερα με τα, «..Ελέγχει και θεωρεί τα παραστατικά πληρωμών, τα γραμμάτια εισπράξεων, καθώς και τα πρωτόκολλα μετρήσεων του  Ταμείου»! (Φ/Α3,1α).

Αγαπητοί Πολίτες

Αν δεν έχει εξαντληθεί η Ελεγκτική διαδικασία με το πρόσφατο και “σοβαρότατο θέμα” της «παραποίησης τίτλων Σπουδών από μία τάξη του Δημοτικού Σχολείου σε άλλη….!!!», κι αν δεν θέλουν να απαξιώσουν παντελώς τους Μ.Τ.Σ, σε βάρος της ανάπτυξης της Υπαίθρου, Ας Ψάξει κάποιος αυτή την υπόθεση τώρα και παλιότερα για το γεγονός, Αν υπάρχει η σχετική κρίση για θετική απόδοση συνάφειας; Αν υπάρχουν οφέλη Βαθμολογικής κατάταξης – προαγωγής (ή πλεονάζοντος χρόνου); Αν υπάρχουν Οικονομικά αποτελέσματα από την ημερομηνία υποβολής της Σχετικής Αίτησης; Κι αν στάλθηκαν για έλεγχο και θεώρηση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά; Αν Όχι… Τότε ισχύει το, «Κοιτώντας το Δέντρο …. Χάνουμε το Δάσος ».-

Μουζάκι 28-11-2018

Για την Περιβαλλοντική και Οικολογική Παρέμβαση

Τσιρογιάννης Ε. Γιώτης Λ. Βασιλάκος Α.

029d9da4a2671a95aa145ea54f5bf117 fc088f7c3a60272df932597125ea766d

 

ef4d6fd407aa742f578e7c31d3445ab8 1

20181126 095903

20181126 095938

20181126 100121 1

20181126 100137 1

20181126 100701 3Total
0
Shares