Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 22 Ιουλίου η μεταφορά ανεμογεννητριών για το αιολικό στον Τύμπανο (αναλυτικά τα δρομολόγια)

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση και μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση και μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών στη θέση «Τύμπανος» - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας για την ομαλή διέλευση τμημάτων ανεμογεννητριών από την Δευτέρα 24/10 - Διακοπή κυκλοφορίας & προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση και μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών στη θέση «Τύμπανος»

Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 22 Ιουλίου η μεταφορά ανεμογεννητριών για το αιολικό στον Τύμπανο (αναλυτικά τα δρομολόγια)

Από το πρωί της Παρασκευής 22 Ιουλίου αρχίζουν οι πρώτες δύο ελεύσεις φορτηγών για τη μεταφορά ανεμογεννητριών σε πρώτη φάση στο Μουζάκι και ακολούθως στον Τύμπανο της Αργιθέας.

Συγκεκριμένα γνωστοποιήθηκαν περί τις 11.30 βράδυ της Πέμπτης με απόφαση της Αστυνομικής Διευθυνσης Καρδίτσας που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα φορτηγά.

Αναλυτικά αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την εφαρμογή των ακόλουθων διακοπών κυκλοφορίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διέλευση βαρέων οχημάτων, από το Επαρχιακό και Λοιπό Οδικό Δίκτυο εδαφικής αρμοδιότητας Δ/νσεώς μας, από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου, εκτός ημερών Σάββατου – Κυριακής και λοιπών αργιών, για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 22/07/2022 έως και την Δευτέρα 29/08/2022 και συγκεκριμένα :

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :
Α) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Γόμφων έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.
Β) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Λαζαρίνας έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι. Γ) Από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι έως το υπο κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :
Α) Κατά την είσοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών στον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.
Β) Κατά την έξοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι και κίνηση με αντιδρόμηση μήκους 100 μέτρων περίπου προς το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.
2. Οι ημερομηνίες, οι ώρες διέλευσης και τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω διακοπές κυκλοφορίας και οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας είναι οι κάτωθι :

dromologia fortigon anemogennitries timpanos

3. Η διέλευση των ανωτέρω οχημάτων θα λάβει χώρα με την προϋπόθεση ικανοποίησης των παρακάτω συνθηκών:
– Υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τις υπόλοιπες γέφυρες του έργου, αλλά με την υποχρέωση να τηρούν κατάλληλες μεταξύ τους αποστάσεις, δηλαδή να μη βρίσκονται ταυτόχρονα (είτε κατά μήκος, είτε κατά πλάτος) στις γέφυρες

Για την ασφαλή διέλευση των ανωτέρω οχημάτων και με στόχο την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων διέλευσης, κρίνονται αναγκαία τα παρακάτω:
– Οι μεταφορές θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της ημέρας (από ανατολή έως δύση ηλίου), εκτός Σαββάτου, Κυριακής και λοιπών ημερών για τις οποίες δεν εκδίδονται Ενημερωτικά Δελτία Διέλευσης (αργίες κ.λπ.) και κατά το δυνατόν τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα βέβαια από την αντίστοιχη συνεννόηση με το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να μειωθεί κατά το δυνατόν η όχληση της λειτουργίας των Εθνικών & Επαρχιακών οδών.

Total
0
Shares