Το νόμιμο και το ηθικό …της Υδροληψίας στο Αναψυκτήριο Φαναρίου …με τις Απευθείας Αναθέσεις

 

Η Περιβαλλοντική και Οικολογική Παρέμβαση Μουζακίου – Παμίσου – Ιθώμης Ν. Καρδίτσας,

Παρεμβαίνει Για τη Διαχείριση Πόσιμου Νερού και Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Κάστρο Φαναρίου Δήμου Μουζακίου επισημαίνοντας ότι, Δεν συνάδει Ηθικά «Πρόστιμο για Παράνομη Υδροληψία …και Απευθείας Αναθέσεις.»

Αγαπητοί  Πολίτες

Το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Μουζακίου με την 89/25-10-2018 Ομόφωνη Απόφασή του (Φ/Α1), «Επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο παράνομης υδροληψίας στην εταιρεία ΚΟΙΝ.ΣΥΝ.ΕΠ. «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.», ανερχόμενο στα 300,00 €» γιατί όπως αναφέρει, παροχή που δεν έχει συνδεθεί υδρομετρητής… «αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού».

Και ενώ η Παράνομη Υδροληψία διαπιστώθηκε στις 12/6/2018, εν τούτοις η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Μουζακίου στις  29/6/2018 με την 118/2018 Απόφασή της (Φ/Α2), Αναιτιολόγητα ενέκρινε δαπάνη ποσού 293,21€ προς τη ΔΕΔΔΗΕ για, «χορήγηση νέας παροχής, σύνδεση στο δίκτυο του ακινήτου αναψυκτήριο του κάστρου Φαναρίου» !!!.

Εγγράφως  ζητήσαμε την ανάκληση της παραπάνω απόφασης επισημαίνοντας την οικονομική και ηθική ζημία που υφίσταται ο Δήμος Μουζακίου σε συνδυασμό  με τις πληροφορίες πως είναι σε εξέλιξη δύο «δικαστικές προκαταρκτικές διαδικασίες» για αυθαίρετες κατασκευές (οι οποίες  συνεχίζουν να υφίστανται!!!) στο Δημοτικό Αναψυκτήριο στον Περιβάλλοντα χώρο του Κάστρου Φαναρίου κατά τη διάρκεια της Μίσθωσης, κιόσκια, σκίαστρα, μπαρ κ.α. (ΦΩΤΟ)

Ο Δήμος Μουζακίου μας γνωστοποίησε (Φ/Α3) πως, «δεν προκύπτει μη τήρηση των όρων»

Καθ ην στιγμή και όπως διαπιστώθηκε, με τις 110/7-8-2018 και 180/22-11-2018 Αποφάσεις του (Φ/Α 4,5) και μετά από όσα συνέβησαν, εγκρίθηκε η διενέργεια παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης!! στην «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΡΟΜΒΟΣ» !!! ΕΔΡΑ ΦΑΝΑΡΙ, για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ για ποσό 2.529,60€….!! και για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ για ποσό 1.200,00€…..!!

Αγαπητοί Πολίτες

Για όλα τα προαναφερόμενα δεν γνωστοποιήθηκε λήψη μέτρων και παραιτήσεις για λόγους  ευθιξίας, ούτε τυχόν ενέργειες της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου.

Γεγονός όμως είναι ότι, Αν αυτά που διαπιστωτικά προέκυψαν χωρίς κανέναν έλεγχο στο Δημοτικό Αναψυκτήριο στο «Κάστρο Φαναρίου» συνιστούν σωστή, νόμιμη, ηθική και διαφανή διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας και Χρήματος, με ορθή Περιβαλλοντική και Οικολογική συνείδηση, Τότε κατά την ταπεινή μας  άποψη θα πρέπει να  ανησυχούμε …-

Μουζάκι 02-12-2018

Για την Περιβαλλοντική και Οικολογική Παρέμβαση

Τσιρογιάννης Ε., Γιώτης Λ., Βασιλάκος Α.

ef4d6fd407aa742f578e7c31d3445ab8 029d9da4a2671a95aa145ea54f5bf117 fc088f7c3a60272df932597125ea766d 88c3bc3f1fc27c3663a24cdec9cf8361 7cb6a8a209434b16df9705e51c573d94

fanari anapsiktirio 1 fanari anapsiktirio 2 fanari anapsiktirio 3 fanari anapsiktirio 4 1Total
0
Shares