Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού: Πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Δασών

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού: Πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Δασών

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού: Πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Δασών

H 21η Μαρτίου, έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα Δασών για τον εορτασμό και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τη σημασία των δασών, με τον εορτασμό για τη φετινή χρονιά του 2021, να είναι αφιερωμένος στην αποκατάσταση των δασών ως ένα μονοπάτι προς την ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία.

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασών, το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ/ΔΗΜΗΤΡΑ και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση την Παρασκευή 19.3.2021, με τίτλο «Το Δάσος σε Έναν Κόσμο που Αλλάζει», για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τη σημασία, τη σπουδαιότητα και την προστασία των δασών σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο.

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού: Πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Δασών

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό αρχικά ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στην καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας δασών, τον σπουδαίο ρόλο των δασών στην κοινωνία και την ανθρωπότητα, και στο τέλος εξήρε το ρόλο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στο νέο Παν/μιο Θεσσαλίας. Στη συνέχεια ο κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξήγγελλε τα έργα και τους στόχους της Υπηρεσίας τους αναφέροντας χαρακτηριστικά: α) την ολοκλήρωση της ανάρτησης των δασικών χαρτών, β) την ένταξη έργων 80.000.000 € για την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά από φυσικές καταστροφές, γ) το εθνικό σχέδιο αναδασώσεων και δημιουργίας φυτωρίων, δ) τη σύνταξη αντιπυρικών σχεδίων, ε) την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών, στ) την προκήρυξη της απογραφής των δασών, ζ) την προκήρυξη 700 νέων θέσεων ανέργων μέσω ΟΑΕΔ (350 δασολόγων, 200 δασοπόνων κ.ά. ειδικοτήτων), η) την πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη 300 μονίμων υπαλλήλων στις Δασικές Υπηρεσίες κ.λπ. Τέλος, ο Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού(ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επισήμανε στο χαιρετισμό του σημαντικότητα των δασών στην προστασία του περιβάλλοντος και εστίασε το χαιρετισμό του στο ρόλο του Τμήματος ΔΕΞΥΣ και τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα και δράσεις του.

Ακολούθησαν πέντε (5) πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από αξιόλογους προσκεκλημένους εισηγητές, οι οποίες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των 200 και πλέον ατόμων, πανεπιστημιακών, ερευνητών, στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας, μελετητών, επιχειρηματιών, φοιτητών και φοιτητριών αλλά και απλών πολιτών, που παρακολούθησαν την εκδήλωση διαδικτυακά.

Ο κ. Μάριος Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ήταν ο πρώτος εισηγητής με θέμα: «Το Δάσος σε Έναν Κόσμο που Αλλάζει», και αναφέρθηκε στις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα σε περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό, υγειονομικό, τεχνολογικό και πολιτικό επίπεδο και στον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Μέσα από μία τεκμηριωμένη παρουσίαση με αναλυτικά στοιχεία, αναδείχθηκε και έγιναν προτάσεις ενίσχυσης του ρόλου των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, παραγωγής προϊόντων της αλυσίδας αξίας των δασών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενίσχυσης και υλοποίησης της κυκλικής βιοοικονομίας των δασών, αποτίμησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών των δασών και δασικών οικοσυστημάτων, πολιτικών για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση της δασοπονίας και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευημερίας.

Η κα. Ρεβέκκα Μπατμάνογλου, Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, ανέπτυξε την εισήγησή της «Ευρωπαϊκή Δασική Στρατηγική» και έδωσε μία στοχευμένη ανάλυση των βασικότερων πτυχών της νέας Ευρωπαϊκής Δασικής Στρατηγικής, η οποία αυτό το διάστημα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και του πλαισίου διαμόρφωσης αυτής, με βάση τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, στρατηγικές και πολιτικές για το περιβάλλον και τα δάση. Η κα. Μπατμάνογλου αναφέρθηκε επίσης σε δράσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος για την ενίσχυση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, ειδικότερα.

Στη συνέχεια η Δρ. Κωνσταντίνα Τσαγκάρη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ/ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσίασε τα «Σύγχρονα καινοτόμα ερευνητικά έργα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων», και την αξιόλογη έρευνα υψηλού επιπέδου, που υλοποιείται από το Ινστιτούτο σε θέματα αξιοποίησης του δασικού και φυσικού κεφαλαίου, και τις συνεργασίες και συνέργειες που αυτό αναπτύσσει, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Η κα. Ζωή Φτίκα, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ανέπτυξε το θέμα «Το Δάσος πηγή ζωής, παράγοντας ανάπτυξης και οικολογικής ισορροπίας» και αναφέρθηκε στον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών και στο σημαντικό έργο της Δασικής Υπηρεσίας της χώρας  έως σήμερα καθώς και στην περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας που έχει στην εποπτεία της 23 Δασαρχεία και 10  Διευθύνσεις Δασών, σε θέματα αειφορικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων και της προστασίας του δασικού πλούτου των περιοχών αυτών. Τόνισε επίσης  τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Δασική Υπηρεσία και τις ενέργειες ενίσχυσής της που θα πρέπει να γίνουν, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της και  την  προσαρμογή της στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις.

Η τελευταία εισήγηση της ημερίδας έγινε από τον κ. Ιωάννη Καζόγλου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Ειδικές μελέτες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και βιώσιμη ανάπτυξη». Στην πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή του ο κ. Καζόγλου αναφέρθηκε στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) στις προστατευόμενες περιοχές και στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (ΔΣΒ) που θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα, δίνοντας την αναπτυξιακή τους διάσταση στο πλαίσιο της αειφορίας και της βιωσιμότητας. Διατύπωσε τεκμηριωμένες προτάσεις για ουσιαστική συμμετοχική διαβούλευση στα παραπάνω θέματα, ώστε να επιτευχθούν με τον πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό αλλά και επιστημονικά ορθό τρόπο οι στόχοι των ΕΠΜ και των ΔΣΒ, ως εργαλεία για την περιβαλλοντική προστασία, την ανάπτυξη της οικονομίας της υπαίθρου και την κοινωνική ευημερία.

Ακολούθησε ένας πολύ εποικοδομητικός και ουσιαστικός διάλογος με συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, τοποθετήσεις, ερωτήσεις και σχόλια αλλά και ανταλλαγή απόψεων για ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας σε επιμέρους επίπεδα, μεταξύ όλων όσων παρακολούθησαν την εκδήλωση, η οποία έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με την προτροπή να επακολουθήσουν και άλλες, αλλά και να αναληφθούν πρωτοβουλίες για περαιτέρω συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων σε ζητήματα που αφορούν την αλυσίδα αξίας των δασών.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε χρόνια πολλά, με όραμα, αισιοδοξία, δουλειά και θετικές σκέψεις για την Παγκόσμια Ημέρα Δασών και την προστασία του Δάσους και της Φύσης!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Total
6
Shares