Την οικιακή κομποστοποίηση προωθεί ο Δήμος Μουζακίου

Την οικιακή κομποστοποίηση προωθεί ο Δήμος Μουζακίου με στόχο την ορθότερη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Κ.Π.Ε. Μουζακίου εκδήλωση με θέμα:

«Ενημέρωση για την εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης»

Όπως είναι γνωστό, στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και κατ΄επέκταση και στο Περιφερειακό Σχέδιο (ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας), προβλέπεται υποχρεωτικά η ανάπτυξη της οικιακής κομποστοποίησης, δράση η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020.

Για να εφαρμοστεί με τον βέλτιστο τρόπο στην πλήρη ανάπτυξή της η οικιακή κομποστοποίηση όταν προκηρυχθεί η δράση αυτή, κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστεί δοκιμαστικά. Στα πλαίσια της δοκιμαστικής αυτής εφαρμογής προβλέπεται να γίνει διανομή κάδων από τον Δήμο  Μουζακίου σύμφωνα με τα κριτήρια που θα οριστούν και η Π.Α.ΔΥ.Θ. θα αναλάβει την υποστήριξη της εφαρμογής της λειτουργίας –χρήσης αυτών στα νοικοκυριά.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου και την ΠΑΔΥΘ θα γίνει ενημέρωση στους δημότες για την υλοποίηση του προγράμματος.

Στη συνέχεια θα υπάρξει δημόσια πρόσκληση για τους ενδιαφερόμενους δημότες ώστε να υποβάλλουν αιτήσεις για απόκτηση κάδου οικιακής κομποστοποίησης. Οι δημότες που θα επιλεγούν θα περάσουν από πιο εξειδικευμένη ενημέρωση για την ορθή χρήση του κάδου προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα.

«Ο Δήμος μας καταβάλλει διαρκώς προσπάθειες να αναβαθμίσει το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, με στόχο τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και τη μείωση των σκουπιδιών που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση πέρα από την ανακύκλωση που ήδη λειτουργεί, προωθούμε και την οικιακή κομποστοποίηση, καθώς έχουμε ήδη προβεί στην προμήθεια ειδικών κάδων προκειμένου να διατεθούν στους ενδιαφερόμενους δημότες μας γι’ αυτό το σκοπό. Επίσης έχουμε προβεί στην προμήθεια και 27 ειδικών κωδώνων για τη συγκέντρωση των γυάλινων συσκευών, οι οποίοι σύντομα θα τοποθετηθούν στα επιλεγμένα από την αντιδημαρχία καθαριότητας σημεία. Καλούμε όλους τους δημότες μας να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας για ένα καθαρότερο δήμο, να δώσουν το παρών στην εκδήλωση για την οικιακή κομποστοποίηση και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνει η συγκεκριμένη δράση, προκειμένου να μειώσουμε τις ποσότητες των απορριμμάτων που καταλήγουν στον κάδο» δήλωσε ο δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.
Total
0
Shares