Θερινό Σχολείο στο Μουζάκι για καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης για την αειφορική ανάπτυξη περιφερειακών αγροτικών περιοχών

Θερινό Σχολείο στο Μουζάκι για καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης για την αειφορική ανάπτυξη περιφερειακών αγροτικών περιοχών

Θερινό Σχολείο στο Μουζάκι για καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης για την αειφορική ανάπτυξη περιφερειακών αγροτικών περιοχών

Από τις 17 Ιουλίου έως τις 23 Ιουλίου 2022 στο Μουζάκι, θα παραβρεθούν 37 προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδάκτορες ερευνητές και καθηγητές από 7 ευρωπαϊκές χώρες: Φιλανδία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ρουμανία, Κροατία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε «καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης για την αειφορική ανάπτυξη περιφερειακών αγροτικών περιοχών».

Στόχος του Σχολείου είναι μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, οι ερευνητές να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των περιφερειακών αγροτικών περιοχών της Ευρώπης και να αναπτύξουν δεξιότητες υποστήριξης καινοτομικών πρωτοβουλιών σε αυτές.

Θα επικεντρωθούν στη Θεσσαλική Πίνδο και θα συναντηθούν με εκπροσώπους τοπικών πρωτοβουλιών (ατομικών και συλλογικών), αναπτυξιακών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο υπαίθριων εργαστηρίων γνώσης που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. Οι τεχνικές συναντήσεις αυτές θα λάβουν χώρα στους Δήμους Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα, Πύλης και Μετεώρων.

Το Θερινό σχολείο έρχεται ως την ολοκλήρωση ενός ασύγχρονου διαδικτυακού μαθήματος, το οποίο παρακολούθησαν περίπου 60 φοιτητές από τις 7 συμμετέχουσες χώρες. Το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων είναι μέρος του έργου “Innovative education for sustainable development in peripheral rural areas -RUR’UP”, Strategic Partnership (KEy Action 2), Erasmus + Program που υλοποιείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου).

Θερινό Σχολείο στο Μουζάκι για καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης για την αειφορική ανάπτυξη περιφερειακών αγροτικών περιοχών
Total
1
Shares