Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Θεματικές συνεργασίες προγραμματίζουν οι Δήμοι Λίμνης Πλαστήρα και Coswig  Γερμανίας

Coswig plastra

Θεματικές συνεργασίες προγραμματίζουν οι Δήμοι Λίμνης Πλαστήρα και Coswig  Γερμανίας

Διαδικτυακή συνάντηση για διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας είχαν ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτης Νάνος με τον κ. Exel Klaus, δήμαρχο του Coswig του Ανχαλτ Γερμανίας. Την συνάντηση προετοίμασε η «Ελληνογερμανική Συνέλευση», φορέας που υποστηρίζει την δικτύωση Δήμων Ελλάδας και Γερμανίας. Από Ελληνικής πλευράς ήταν η κ. Denise Sakoleva, ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος και από Γερμανικής ο κ. Walter Stechel, πρώην πρόξενος στη Θεσσαλονίκη και ο κ. Βασίλης Μπράντζος, γραμματέας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Η συζήτηση έγινε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, με ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δημάρχων, οι οποίοι παρουσίασαν την ταυτότητα των Δήμων. Γρήγορα διαπίστωσαν ότι έχουν κοινά θέματα συνεργασίας, όπως ο εναλλακτικός τουρισμός, ο Αγροδιατροφικός τομέας, τα ενεργειακά, αλλά και το δημογραφικό πρόβλημα της περιφέρειας ως ένα πρόβλημα της Ευρώπης. Ειδικά για το τελευταίο θέμα διαπιστώθηκε ότι είναι επίκαιρο και σημαντικό και για τους δύο δήμους.

Ο κ. Νάνος παρουσίασε το πρόγραμμα «Επιστροφή στην Πατρίδα» ως βάση διαλόγου και συνδιαμόρφωσης κοινής πρότασης με δράσεις που θα αποτυπωθούν σε πρόγραμμα – πρόταση. Ο ίδιος πρότεινε να υποβληθεί από κοινού στις κεντρικές κυβερνήσεις, τις Ενώσεις Αυτοδιοικήσεων, με στόχο την χρηματοδότηση της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δύο δήμαρχοι συμφώνησαν να καταγράψουν τα θέματα συνεργασίας και να διατηρήσουν τακτική επαφή για μια συνεργασία με κοινούς στόχους. Ο κ. Νάνος απηύθυνε πρόσκληση προς τον Γερμανό συνάδελφο, ο οποίος την αποδέχτηκε με χαρά και ανταπέδωσε. Η «Ελληνογερμανική Συνέλευση» επικουρεί και στηρίζει τέτοιες δράσεις και θα παραμείνει στο πλευρό των Δημάρχων συνοδεύοντας την θεματική συνεργασία των δύο Δήμων.
Total
0
Shares