Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, την 13η  Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.  

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση δανείου για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών εντός λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα». Ανάκληση της προηγούμενης 71/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)


 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και διάθεση πίστωσης 3.000,00 € στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
  (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος)


 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Αντιπροέδρου της Τ.Κ. Λαμπερού κ. Τσουκνίδα Βασίλειου για την παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε δημοτικά κτίρια της Τοπικής Κοινότητας.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)Total
0
Shares
Previous Article
Στερεώνει το βράχο του Σπηλαίου της Θεόπετρας η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στερεώνει το βράχο του Σπηλαίου της Θεόπετρας η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Next Article
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Καρδίτσας

ΟΜ Παλαμά ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Ο Δήμος Παλαμά πολύ εύκολα πλημμυρίζει, αλλά πολύ δύσκολα ποτίζεται


Total
0
Share