Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου, την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του ΟΙΚ. έτους 2021

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου, την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. 22.08.2020 (ΦΕΚ 161/τ.Α/2020)
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.- Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.- Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβολής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μουζακίου για το σχολ. έτος 2023-2024
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Καναλίων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγναντερού
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μουζακίου για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των πρακτικών εκμίσθωσης καταστημάτων ΚΑΔ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ στο Βόλο.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία

 Total
1
Shares