Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 16 Φεβρουαρίου 2022

Δήμος Μουζακίου: Ενημέρωση για τη διακοπή υδροδότησης σε Τοπικές Κοινότητες της ΔΕ Παμίσου - Δήμος Μουζακίου - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 16 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 111/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ.Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του από 08-02-2022 Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης χορήγησης υποτροφιών ΚΑΔ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ υπέρ Τοπικής Κοινότητας Καναλίων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ.Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αριθμ. 1 καταστήματος της δημοτικής αγοράς Σεισμοπλήκτων Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου στην Τ.Κ. Μουζακίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση παραχώρησης δικαιώματος υδροληψίας-εμφιάλωσης και εμπορίας ύδατος κοινοτικής πηγής Γκούρα Τ.Κ. Βατσουνιάς Δήμου Μουζακίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης ΘεοφάνηςTotal
1
Shares