Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Tακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 13η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αγορά ακινήτου στην οικισμό Καλύβια της Τ.Κ. Πεζούλας για τη δημιουργία πλατείας.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή των όρων χρηματοδότησης από το «Πράσινο Ταμείο» του έργου «Δημιουργία και αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα».
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό τιμής έναρξης δημοπρασίας καυσοξύλων ατομικών αναγκών.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
  (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της Αερολέσχης Καρδίτσας για την τοποθέτηση πομποδέκτη ελέγχου θέσεως αεροσκαφών στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λαμπερού «ΤΟ ΛΑΜΠΕΡΟ» για παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Λαμπερού.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Ναυταθλητικού Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου Λαμπερού Λίμνης Πλαστήρα για παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου Λαμπερού.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου για εγκατάσταση/επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ως μέσο τηλεδιάσκεψης θα γίνει χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς
Total
0
Shares