Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, στο Δημαρχείο του Δήμου, την 13η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
(Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
(Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
(Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2018: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α.
(Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2018.
(Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2017.
(Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2017 που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2017.
(Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής.
(Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
(Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 272/2017 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ» (57/2017) και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος.
(Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ»
(Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αθλητικού χώρου στην Τ.Κ. Καρίτσας»
(Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση αποχέτευσης Φυλακτής»
(Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»
(Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»
(Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»
(Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Νεοχωρίου»
(Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Κρυονερίου»
(Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
(Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστου Όλγα

Total
0
Shares
Previous Article

Τρίκαλα: Στηρίζοντας τις κακοποιημένες γυναίκες στην πράξη

Next Article

Η ΕΛΜΕ Καρδίτσας για το ωράριο των Εκπαιδευτικών


Total
0
Share