Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου, στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Μουζακίου, την 25η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1. Εξέταση αίτησης της εταιρείας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ΑΗΒ GROUP
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

2. Έγκριση της αρ.49/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

3. Περί συμμετοχής του Δήμου Μουζακίου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού καταστατικού
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

4. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

5. Ανάκληση της αριθμ.223/2016 απόφασης του ΔΣ του Δήμου και εκ νέου ανάθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Δυτικής Θεσσαλίας (ΟΧΕ)
Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

6. Παράταση προθεσμίας παράδοσης της δασοτεχνικής μελέτης του έργου:Βελτίωση Δασικού δρόμου Γ΄’ κατηγορίας σε Β’από τη θέση Διασέλα
Εισηγητής: Αντιδ. Τσιούφη Ευαγγελή

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:«ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ»(Α.Μ.:15/15)
Εισηγητής: Αντιδ. Τσιούφη Ευαγγελή

8. Χορήγηση 8ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ»
Εισηγητής: Αντιδ. Τσιούφη Ευαγγελή

9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»
Εισηγητής: Αντιδ. Τσιούφη Ευαγγελή

10. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μουζακίου και ΔΕΥΑΜ για την υλοποίηση της πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)»
Εισηγητής: Αντιδ. Τσιούφη Ευαγγελή

11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 34/13)
Εισηγητής: Αντιδ. Τσιούφη Ευαγγελή

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΛΙΘΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» (Α.Μ: 03/13)
Εισηγητής: Αντιδ. Τσιούφη Ευαγγελή

13. Αναμόρφωση του προϋ/σμού του έτους 2017
Εισηγητής: Αντιδ. Καλλιώρας Θωμάς

14. Έγκριση της αρ.60/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί επιλογής Τραπεζικού Ιδρύματος για τη διαχείρηση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. Καλλιώρας Θωμάς

15. Περί διαγραφής χρεών
Εισηγητής: Αντιδ. Καλλιώρας Θωμάς

16. Απόδοση λογαριασμού για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 2017
Εισηγητής: Αντιδ. Καλλιώρας Θωμάς

17. Αλλαγή ονοματεπωνύμου οφειλέτη από βεβαιωμένο κατάλογο άρδευσης
Εισηγητής: Αντιδ. Φασιανού Παρασκευή

18. Έγκριση της με αριθμό 35/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ
Εισηγητής: Πρόεδρος Ρούσσα Ελένη

19. Ορισμός μελών για συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε.Καρδίτσας
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ.Τσιούμας Δημήτριος

20. Εξέταση αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλής
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ.Τσιούμας Δημήτριος

21. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ.Τσιούμας Δημήτριος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTotal
0
Shares