Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00

oikon 1 27 11 2015 Page 1 oikon 1 27 11 2015 Page 2 oikon 1 27 11 2015 Page 3


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00

ds 1 27 11 15 Page 1 ds 1 27 11 15 Page 2 ds 1 27 11 15 Page 3 ds 1 27 11 15 Page 4


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00

oikon 2 27 11 2015 Page 1 oikon 2 27 11 2015 Page 2


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:30

ds 2 27 11 15 Page 1 ds 2 27 11 15 Page 2Total
0
Shares