Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Αγναντερού την 13η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της αριθμ.υπουργικής απόφασης, αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄104) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος


2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με πέντε (5) ημερομίσθια για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος


3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη συμφωνητικού για την παραχώρηση δικαιώματος διέλευσης μήκους 2.120 μ. στο δρόμο του οικισμού Μελίσσι Οξυάς, για την εγκατάσταση του αγωγού του “Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου”»
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος


4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη συμφωνητικού για την ενοικίαση έκτασης 4.096 τ.μ. για την εγκατάσταση του Μικρού υδροηλεκτρικού έργου “Μελίσσι” της Τ.Κ. Πευκοφύτου του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος


5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2019
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος


6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συμμετοχής Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων στο διήμερο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Δήμο Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ στις 15 & 16 Φεβρουαρίου 2019 και στο διήμερο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Λίμνη Πλαστήρα στις 22 & 23 Φεβρουαρίου 2019
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος


7. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία


8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της αριθμ. 280/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος


9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή χρεών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος


10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη χρήση κωδικών winbank
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος


11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λύση συμβάσεων εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας λόγω συγχώνευσης των εταιρειών και εκ νέου δημοπράτηση χώρων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος


12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση του αριθμ. 16 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος


13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μαγούλας
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος


14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Κρανιάς
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος


15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης της ΑΗΒ GRUP
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος


16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ύψους τελών άρδευσης στην Τ.Κ. Ελληνοπύργου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος


17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Μαγούλας
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος


18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκποίηση ξυλείας που θα προέλθει από την υλοτομία δώδεκα (12) ιστάμενων ατόμων πεύκης στην Τ.Κ. Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος


19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 4/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ»
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ρούσσα-Μάγγου Ελένη


20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Τσιρογιάννη Φανή


21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό γνωμοδοτικού οργάνου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή


22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POP – UP ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 31/15)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή


23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ» (Α.Μ: 05/16)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή


24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αρ. 2/2019 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αντικατάσταση ανόρυξης αρδευτικής γεώτρησης Μαγούλας στη Θέση Τσαπουρνιά» και καθορισμό τον τρόπο υλοποίησης του έργου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή


25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση δημοτών Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή


26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων ΚΑΔ Αθ. Ανδρέου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Total
0
Shares
Previous Article

Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το Καρναβάλι των Γόμφων

Next Article

Μπάσκετ: Γ.Σ. Γόμφων - Γ.Σ. Σοφάδων (Κλειστό Γήπεδο Μουζακίου)


Total
0
Share