Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 21η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά των οστών των απογόνων του Γ. Καραϊσκάκη στην Τ.Κ. Μαυρομματίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

2. Αίτημα υποβολής πρότασης στο μέτρο 19, υπομέτρο 19.2, δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές του Π.Α.Α της Ελλάδας 2014 – 2020, με τίτλο «Κατασκευή – Εκσυγχρονισμός παιδικών χαρών Δήμου Μουζακίου» και έγκριση μελέτης αυτής
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2018 σύμφωνα με την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 τ. Β΄)
Εισηγητής: Διευθύντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απόρριψη αιτήματος θεώρησης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. Παναγόπουλος Γεώργιος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 73/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμός-Πολιτισμός-Νεότητα
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ρούσσα-Μάγγου Ελένη

7. Έγκριση κοπής δέντρου σε κοιν. χώρο μεταξύ των Ο.Τ 152α & 158α της πόλης του Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης του κ. Σταμούλη Δημητρίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης του κ. Παλιούρα Ιωάννη
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Αγναντερού», Αρ. Μελέτης 28/2013
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίου Ριζοβουνίου», Αρ. Μελέτης 19/2012
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίου Κρανιάς», Αρ. Μελέτης 15/2011
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Ριζοβουνίου», Αρ. Μελέτης 30/2013
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ», (ΑΜ 15/15)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» (ΑΜ 01/16)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (ΑΜ 13/15)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

17. Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ» (ΑΜ 05/18)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

18. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου σε οδό της Τ.Κ Αγναντερού για την λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTotal
0
Shares