Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Παρακαλείστε όπως στις 29 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (29-09-2015).

2. Ενημέρωση-Ανακοινώσεις – Ενέργειες κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

3. Συμπεράσματα – Αποτελέσματα 14ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας, προγραμματισμός 15ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας.
Εισηγητές:Aντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος,
Κηρύκος Απόστολος, Β΄ Αντιπρόεδρος
Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης

4. Συζήτηση – Προγραμματισμός ενεργειών για την μεταβίβαση των καπναποθηκών στο Επιμελητήριο Καρδίτσας
Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ενέργειες ενίσχυσης του Συλλόγου «Φλόγα».
Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» που θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 30
Νοεμβρίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στην Αθήνα.
Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πραγματοποίηση δράσης ενημέρωσης των μαθητών για τα τοπικά προϊόντα σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α΄βαθμιας και Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ενέργειες για την προώθηση των τοπικών προϊόντων στα καταστήματα τροφίμων του νομού μας.
Εισηγητές: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., καθώς και ορισμό εκπροσώπου.
Εισηγητής: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα για οικονομική ενίσχυση του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας.
Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης

11. Λειτουργία ομάδων εργασίας Επιμελητηρίου
Εισηγητές: Αντωνίου Ηλίας, Πρόεδρος

12. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Total
0
Shares
Previous Article

Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Αγίας Σκέπης της Παναγίας μας

Next Article

Έργα, μελέτες και δράσεις ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας