Συνεχίζονται οι εγγραφές μαθητών στην ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

.

Για το σχολικό έτος 2018 – 2019

    Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι συνεχίζονται οι εγγραφες μαθητών στην ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Καρδίτσας στις παρακάτω ειδικότητες:

  • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
  • Κομμωτικής Τέχνης
  • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
  • Βοηθών Φαρμακείου

           Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που:

α) είναι κάτοχοι ενδεικτικού τουλάχιστον Α΄ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού  Λυκείου ή κάτοχοι Απολυτηρίου  Γενικού ή Επαγγελματικού  Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

β) έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1995-2002.

Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ  λειτουργούν με το Δυικό σύστημα εκπαίδευσης, δηλαδή το σύστημα που συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις.

Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας:

  • Ανήκουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί 2 σχολικά έτη (4 εξάμηνα)
  • Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη

Στους μαθητές που έχουν τις προϋποθέσεις καταβάλλεται:

  • Επίδομα Σίτισης μέχρι το ποσό των 6,30 ευρώ την ημέρα
  • Επίδομα Στέγασης μέχρι το ποσό των 120 ευρώ το μήνα
  • Οι μαθητές δικαιούνται αναβολή στράτευσης

 Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Καρδίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 09:00 έως 13:00.

 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ΕΠΑ.Σ. Καρδίτσας (Ταχ. Δ/νση : Τρικάλων  226  Τηλ: 24410 71560 – FAX: 24410 71563)Total
0
Shares