Σεμινάριο Scratch από TALOS για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TyB

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Σεμινάριο Scratch από TALOS για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TyB

Η ομάδα TALOS, υλοποιεί δωρεάν υβριδικό σεμινάριο (webinar αλλά και εναλλακτικά, παράλληλα με φυσική παρουσία στο Βόλο για όποιον-α το επιθυμεί) σε σχέση με το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Train Your Brain (Erasmus+, Project ID: KA226-09AD09D0) στο οποίο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι εταίρος. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μαθησιακών σεναρίων με τη χρήση του εργαλείου Scratch για την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων.

Το σεμινάριο είναι ανοικτό για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Δεν ενδείκνυται για εκπαιδευτικούς με σχετική εμπειρία γιατί καλύπτονται αρχικά στάδια χρήσης του Scratch σε σενάρια απλής υλοποίησης. Δεν απαιτείται πρότερη πρότερη γνώση προγραμματισμού. Για την παρακολούθηση με φυσική παρουσία σε εργαστηριακό χώρο της ομάδας TALOS στο Βόλο, είναι απαραίτητη η χρήση ατομικού λάπτοπ από κάθε συμμετέχοντα/ουσα.

Η δήλωση συμμετοχών πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://bit.ly/3UzHVZD

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα του εργαστηρίου, θα κοινοποιηθούν μέσω email στους-στις εκπαιδευτικούς κατόπιν της εγγραφής τους και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18/11.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο «Train Your Brain” μπορούν να βρεθούν εδώ:

http://trainyourbrain.uth.gr
Total
13
Shares