Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας – Παλαμά

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας – Παλαμά

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας – Παλαμά

Εφαρμογή της προτεινόμενης εργοταξιακής σήμανσης, επί της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Παλαμά, από την γέφυρα μετά την Τ.Κ. Μάρκου, Χ.Θ. +6.800 έως και τον κυκλικό κόμβο Παλαμά,
για το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 20/07/2022.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από τον υπεύθυνο του έργου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Μελέτες Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων και τις υποδείξεις του Τ.Τ. Καρδίτσας.
Total
3
Shares