Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου την 18-19 και 20 Ιανουαρίου 2023

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από αύριο Πέμπτη 30/3 έως και την Παρασκευή 31/3 - Παράταση της προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στην Επ. Οδό Μουζακίου – Ανθοχώριου – Κερασιάς – Λίμνης Ν. Πλαστήρα - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου την 18-19 και 20 Ιανουαρίου 2023 - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Επ. Οδό Μουζακίου – Ανθοχώριου – Κερασιάς – Λίμνης Ν. Πλαστήρα - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου την 18-19 και 20 Ιανουαρίου 2023

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου την 17, 18, 19 και 20-01-2023 κατά τις ώρες 09:00 έως 15:00 και συγκεκριμένα:

1. Την Τρίτη (17-01-2023), επί της οδού ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου και 25ης Μαρτίου.

2. Την Τετάρτη (18-01-2023) και την Πέμπτη (19-01-2023), επί της οδού ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Δημοκρατίας.

3.Την Παρασκευή (20-01-2023) , επί της οδού ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μεταξύ των οδών Δημοκρατίας και Αγ. Γεωργίου.

για την αφαίρεση του στολισμού που είχε τοποθετηθεί για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων προς τις κυριότερες οδούς της πόλης θα είναι τμηματική και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη και θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς, σύμφωνα με την κατάλληλη κυκλοφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στα σημεία με ευθύνη του Δήμου Μουζακίου και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
Total
13
Shares