Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 17.10 έως και 21.10.2022

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 21.08 έως και 25.08.2023 - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 28 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 17.10 έως και 21.10.2022

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 17.10 έως και 21.10.2022 κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 και συγκεκριμένα επί των οδών:

1. ΑΝΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΟΥ,

2. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,

3. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΙ Ε.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΡΓΙΘΕΑΣ,

4. ΑΡΙΩΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ ΑΡΙΩΝΟΣ,

5. ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ,

6. ΦΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ,

7. ΕΡΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ,

8.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΥ,

9.ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΗΡΑ,

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Μουζακίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
Total
0
Shares